Login: 
Hasło: 
 
» Projekty  » Aktualne 
Podziel się swoją wiedzą., TKot,
2008-03-08 19:36:59
obrazCelem projektu jest zorganizowanie spotkań – warsztatów, w czasie których osoba prowadząca, tj. ktoś, kto chce nauczyć innych czegoś co sam umie, będzie przekazywał swoje umiejętności innym. Chcielibyśmy, aby zajęcia te prowadzili członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej oraz niebędący członkami TPZJ mieszkańcy Jastkowa i najbliższych okolic. Umiejętności, o które nam chodzi, dotyczą takich dziedzin jak plastyka, prace ręczne i inne, takie, które da się wykonać bez pomocy specjalistycznego sprzętu i przystosowanych pracowni. W czasie zajęć uczylibyśmy się wykonywać konkretne rzeczy, np. różnego rodzaju ozdób i prac plastycznych, haftowania, stosowania różnych technik plastycznych itp. Tematyka i charakter spotkań zależy od osoby prowadzącej.

Pomysł uda się zrealizować tylko pod warunkiem, że zaangażują się osoby gotowe do prowadzenia zajęć, chcące podzielić się swoją wiedzą z innymi. Osoby takie proszone są o zgłoszenie deklaracji udziału w projekcie do Teresy Kot tel: 664 416 186 lub Magdaleny Mazurek tel:602 192 976 lub też z na adres Towarzystwa Al. Warszawska 43, 21-002 Jastków. Spotkania będą się odbywały w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jastkowie lub innych, wskazanych przez osobę prowadzącą miejscach.Zasady organizacji spotkań:  • 1. Zajęcia odbywają się zawsze w sobotę.


  • 2. Osoba prowadząca zgłasza temat zajęć, które chce poprowadzić do Teresy Kot tel: 664 416 186 lub Magdaleny Mazurek tel:602192976 i ustala termin, warunki uczestnictwa i inne ważne kwestie.


  • 3. Osoba koordynująca umieszcza informację o spotkaniu co najmniej 2 tygodnie przed jego terminem na stronie www.tpzj oraz wykonuje czynności organizacyjne. W ogłoszeniu powinna być wskazana data, godzina, koszt uczestnictwa, temat zajęć, informacja o osobie prowadzącej.


  • 4. Prowadzący zajęcia zapewnia materiały i narzędzia potrzebne do wytworzenia przedmiotu.


  • 5. Koszty zakupu materiałów pokrywają uczestnicy. Wysokość opłaty za zajęcia powinna być tak skalkulowana, aby pokryć poniesione koszty. W przypadku powstania nadwyżki (np. przy dużej liczbie uczestników) będzie ona przekazywana na konto TPZJ. Odpłatność będzie podawana do wiadomości w ogłoszeniu o zajęciach.


  • 6. Opłatę za materiały zakupione na ich potrzeby uczestnicy uiszczają w dniu zajęć.


  • 7. Rzecz zrobiona w trakcie zajęć staje się własnością wykonawcy.


  • 8. Osoby chętne do udziału w zajęciach zgłaszają swój udział telefonicznie lub e-mailem do osoby wskazanej w ogłoszeniu umieszczonym na stronie www.


O gminie Linki

Gmina Jastków

Woj.lubelskie
Powiatlubelski
Rodzaj gminywiejska
Pow.113,76 km²
Liczba sołectw25
Liczba ludności11 999
Gęstość zalud.105,5 osób/km²
Nr. Kierunkowy81
Odwiedzin: 1896160
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej 2007
Al. Warszawska 43 21-002 Jastków
Strony WWW, Lublin - Wykonanie: Left, Yak